Náš Liptov
Zaväzujeme sa dávať a chrániť to najlepšie, čo máme. Aby sa kvalita, chuť a krása regiónu Liptov zachovala aj pre ďalšie generácie.

Zrodenie projektu Zelený Liptov

Pre mnohých je zodpovednosť voči prírode iba bezduchá fráza. Pre nás nie. Lebo my vieme, že výnimočná kvalita a chuť výrobkov Liptov pramení v prírode. Zelený Liptov je naše poslanie, ktoré sme oficiálne odštartovali v októbri 2011.

NAŠOU VÍZIOU JE DÁVAŤ A CHRÁNIŤ TO NAJLEPŠIE, ČO V LIPTOVE MÁME.

Postupne modernizujeme výrobu, aby sme boli k prostrediu a prírode ohľaduplnejší.

Znižujeme spotrebu energií, znižujeme znečistenie, edukujeme farmárov, partnerov, spotrebovávame menej obalov, podporujeme región Liptov a ľudí v ňom.

Uvedomujeme si, že príroda nie je samozrejmosť, a za jej dary sa jej chceme zavďačiť. Chceme ochraňovať hodnoty, kvalitu, chuť a krásu regiónu Liptov aj pre ďalšie generácie, lebo to je to naše skutočné bohatstvo.

Pozrieť naše aktivity