Náš Liptov

Účasť na projekte "Poľsko-slovenská iniciatíva propagácie a rozvoja značiek horských zemí"

Naše aktivity

Účasť na projekte "Poľsko-slovenská iniciatíva propagácie a rozvoja značiek horských zemí"

Obdobie:
Január 2012

Zapojením do tohto projektu sa značka Liptov zaslúžila o šírenie tradícií a hodnôt regiónu aj v zahraničí. V rámci projektu sme sa podelili s ostatnými značkami horských území o svoje skúsenosti a taktiež sme sa zúčastnili súťaže Osobnosť horských zemí.  

Poľsko-slovenské pohraničie, vrátané Żywca, Podhale a Liptova spája spoločná regionálna identita, ktorej korene vychádzajú z výnimočnej, pre tieto krajiny charakteristickej salašníckej a horskej kultúry.

Cieľom projektu je podpora kultúry horských zemí, ktoré sú blízke Poliakom a Slovákom žijúcim v pohraničných územiach. V rámci projektu prebehli v januári poľsko-slovenské dvojdňové edukačné dielne. Ich cieľom bolo šírenie znalostí o miestnych tradíciách a zvykoch horských zemí?, metódy optimálneho využitia ich turistických hodnôt, promócia ich tradičných a moderných značiek, prednášatelia boli z PL aj SR. V rámci dielní sa prezentovali aj skúsenosti značky Liptov a naša spolupráca s regionálnym združením cestovného ruchu Klaster Liptov.

V rámci tohto projektu prebiehala aj internetová súťaž na zviditeľnenie ľudí, ktorých činnosť a úspechy v horských regiónoch môžu byť vzorom a inšpiráciou pre ostatných. My sme za značku Liptov do súťažnej kategórie Osobnosť horských zemí? nominovali Janka Kresáka, riaditeľa výskumu a vývoja. Jeho pôsobenie v Liptovskej mliekarni je spojené s budovaním povedomia a šírením tradícií regiónu Liptov prostredníctvom vývoja produktov a aktívnej prezentácie našich syrov nielen na domácich podujatiach, ale aj v zahraničí.

Zavrieť