Náš Liptov

Odštartovanie projektu Zdravá farma s dvoma vybranými farmami

Naše aktivity

Odštartovanie projektu Zdravá farma s dvoma vybranými farmami

Obdobie:
Máj 2012

V máji 2012 sme odštartovali projekt Zdravá farma, do ktorého sme v rámci Slovenska zapojili dve pilotné farmy dodávajúce mlieko na výrobu produktov Liptov. Na farmách sa urobila detailná analýza všetkých oblastí (spotreba prírodných zdrojov, rozdelenie na pasienky a polia, systém práce atď.), ktorú následne spracujeme a navrhneme opatrenia riadenia farmy s cieľom optimalizácie a zníženia negatívneho dosahu na životné prostredie.

Farmy navštívil náš špecializovaný odborník na zásobovanie mliekom, ktorý vykonal detailnú analýzu a audit všetkých oblastí riadenia farmy. Počnúc spotrebou prírodných zdrojov a energie, rozdelením farmy na pasienky a polia, množstvo používaných hnojív, spotreba paliva, krmivo zvierat atď. Zozbierané dáta následne spracujeme a na ich základe navrhneme opatrenia šité na mieru. Ich cieľom je optimalizácia a zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie.

Zavrieť