Náš Liptov

Návšteva Francúzska a preberanie skúseností

Naše aktivity

Návšteva Francúzska a preberanie skúseností

Obdobie:
júl 2011

V júli 2011 sme mali možnosť navštíviť farmy, ktoré sú zapojené do projektu Zdravá farma vo Francúzsku a podelili sa s nami o skúsenosti. Vo Francúzsku tento projekt funguje od roku 2010 a vznikol ako reakcia na fakt, že chov kráv sa podieľa významnou časťou na celkovom znečistení ovzdušia CO2.

Vo Francúzsku sme sa stretli nielen so samotnými farmármi, ale aj s odborníkmi na nákup mlieka, ktorí vo Francúzsku tento projekt vedú. Predstavili nám, akým spôsobom sa vykonáva analýza farmy a akým spôsobom sa spolupracuje s farmami pri zavádzaní odporúčaní. Špecialisti, ktorí sú v každodennom kontakte s farmármi, nám vysvetlili, ako projekt funguje, aký je prístup a záujem farmárov a aké benefity to farmám prináša.

Zavrieť