Náš Liptov

Stáže slovenských a zahraničných študentov v Bongrain v Bratislave

Naše aktivity

Stáže slovenských a zahraničných študentov v Bongrain v Bratislave

Obdobie:
jún-august 2012

V rámci našich záväzkov Zelený Liptov sme otvorení nielen voči spotrebiteľom a zamestnancom, ale aj mladej generácii, ktorej radi odovzdávame naše skúsenosti a zdieľame získané poznatky. Venujeme sa aj študentom a umožňujeme im absolvovať stáže v Bongrain v Bratislave a získať tak skúsenosti do ich budúceho profesionálneho života.

Jednou zo stážistiek zo zahraničia bola Marie-Clotilde Loys, ktorá pochádza z francúzskeho mestečka Angers a študuje medzinárodný obchod na vysokej škole v Lyone. Počas letných prázdnin absolvovala trojmesačnú stáž na marketingu Bongrain v Bratislave a aktívne sa zapojila do pracovného procesu. Ako sama uviedla, páčila sa jej pracovná dynamika a zaujímavé úlohy, ktoré ju obohatili. Keďže Clo rada cestuje, rada spoznávala Slovensko a okolité krajiny.

Zavrieť