Náš Liptov

Ocenenie za kvalitu a inováciu

Naše aktivity

Ocenenie za kvalitu a inováciu

Obdobie:
október 2012

V dňoch 23. a 24. októbra 2012 sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu „Tatry spoločne", na ktorej boli udelené ocenenia za „kvalitu a inováciu" v oblasti cestovného ruchu v troch kategóriách: Veľké strediská CR, Malí poskytovatelia služieb za projekt „Cesta za dobrodružstvom" a Liptovské regionálne produkty.

Z poslednej kategórie si odniesla ocenenie aj Liptovská mliekareň (MILEX NMNV, a.s.), za dlhodobú spoluprácu s regiónom Liptov.

"Uvedomili sme si, že  kvalitné regionálne produkty pomáhajú k posilneniu pozitívneho imidžu regiónu. Preto sme sa tento raz rozhodli oceniť tých výrobcov, ktorí s nami spolupracujú a vďaka ktorým sa región Liptov spája v podvedomí klientov s pozitívnymi emóciami," uviedla Darina Bartková, výkonná riaditeľka regionálneho združenia cestovného ruchu Klaster.

Liptovská mliekareň, výrobca produktov Liptov, dlhodobo spolupracuje s regionálnym združením cestovného ruchu Klaster v rámci viacerých projektov. Týmto spôsobom sa mliekareň angažuje v podpore a prezentácii regiónu Liptov v celoslovenskom meradle, čím napomáha rozvoju cestovného ruchu v tomto regióne.

 


 

Zavrieť