Náš Liptov

Bezpečnostné dialógy

Naše aktivity

Bezpečnostné dialógy

Obdobie:
máj 2012

Projekt Bezpečnosť, to je moja záležitosť je jedným z našich kľúčových projektov, ktorý je veľmi dobre známy všetkým našim zamestnancom. Ich cieľom je zníženie rizika pracovných úrazov. Práve jedným z nástrojov sú aj tzv. bezpečnostné dialógy, ktoré momentálne prebiehajú v Liptovskej mliekarni.  

K spokojnosti našich zamestnancov nepochybne patrí aj to, aby sa z práce vracali domov zdraví a bez úrazov. Preto sa aj v Liptovskej mliekarni tento rok postupne zavádza projekt auditov bezpečného správania formou bezpečnostných dialógov s cieľom znížiť mieru frekvencie pracovných úrazov.

Bezpečnostné dialógy nie sú výmyslom alebo módnym výstrelkom súčasnosti. Je to nástroj, ktorý sa do praxe zaviedol pred viac ako 100 rokmi v jednom chemickom závode v USA. Postupom času sa techniky jeho používania vylepšovali a pomáhali plniť účel, pre ktorý vznikli - zníženie počtu pracovných úrazov.

Hlavnou úlohou bezpečnostných dialógov teda je sledovať nebezpečné konania a nebezpečné podmienky, ktoré by mohli mať za následok vznik pracovného úrazu a odstraňovať ich.

Bezpečnostný dialóg sa začína vždy predstavením lídra a vysvetlením, prečo prišiel. Pokračuje sledovaním práce operátora, všímaním si jeho nebezpečných konaní a nebezpečných podmienok, ktoré by mohli mať za následok vznik pracovného úrazu. Následne na to líder operátora upozorňuje na zistené skutočnosti a vzájomne hľadajú riešenie, ako ich odstrániť (podľa možností okamžite) tak, aby predišli vzniku pracovného úrazu - operátor sám navrhuje riešenia v zmysle odpovedí na otázky: Ako veci zlepšiť? Existujú lepšie, BEZPEČNEJŠIE spôsoby, ako vykonávať danú prácu?

Dôležitým prínosom bezpečnostných dialógov je nielen vnímanie rizík a ich odstraňovanie, ale predovšetkým uvedomenie si vlastnej bezpečnosti a následné vykonávanie danej práce v novom, bezpečnejšom režime, a nie vrátenie sa k starému spôsobu práce. V Liptovskej mliekarni sa tieto dialógy vykonávajú od mája 2012 a pevne veríme, že nám prinesú rovnaké pozitívne výsledky.

Zavrieť