Náš Liptov

Hlavné ciele

Priania našich spotrebiteľov napĺňame nielen stálym zlepšovaním kvality výrobkov, ale aj detailným informovaním o ich zložení a použití na našej webovej stránke.

Naše skúsenosti a snahy zdieľame s farmármi, dodávateľmi, distribútormi či obchodnými reťazcami.

Naším cieľom je neustále zlepšovať pracovné podmienky našich zamestnancov, podporovať ich prirodzené zručnosti a aktivity lokálneho rozvoja regiónu.

PRE SPOKOJNOSŤ SPOTREBITEĽOV

  • 1. Neustále zlepšovať interné nástroje a zavádzať moderné postupy na kontrolu kvality.
  • 2. Uľahčiť prístup spotrebiteľov k informáciám o produktoch Liptov a zabezpečiť tak transparentnosť komunikácie.
  • 3. Zabezpečiť odlišnosť značky a jej produktov pre spotrebiteľov voči konkurencii.

PRE SPOKOJNOSŤ PARTNEROV

  • 4. Uspokojovať potreby našich zákazníkov.
  • 5. Zdieľať kultúru a odborné poznatky s dodávateľmi a zákazníkmi a prispievať tak k spoločnému rozvoju.
  • 6. Prispievať k rozvoju regiónu aj podporou lokálnych aktivít, škôl a špeciálnych združení.

PRE SPOKOJNOSŤ ZAMESTNANCOV

  • 7. Posilniť dôveru a otvorenosť vzťahu so zamestnancami zavedením nových nástrojov internej komunikácie.
  • 8. Neustále zvyšovať komfort a bezpečnosť pri práci špeciálnym programom „Bezpečnosť, to je moja záležitosť!“.
  • 9. Zabezpečiť väčší balík benefitov pre zamestnancov.
Pozrite si aktivity