Náš Liptov

Spokojní ľudia

Náš záväzok
Zaväzujeme sa vyvíjať aktivity s cieľom naplnenia spokojnosti našich spotrebiteľov, mať zručných a hrdých zamestnancov, ako aj pevné vzťahy s dodávateľmi, partnermi, lokálnymi komunitami a združeniami.