Náš Liptov

Zavádzame systém EDI

Naše aktivity

Zavádzame systém EDI

Obdobie:
Marec 2012

U vybraných dodávateľov využívane elektronické spracovanie objednávok, čím šetríme papier a v konečnom dôsledku znižujeme negatívny dopad na životné prostredie a slovenskú prírodu. 

Systém EDI momentálne využívame na objednávky, čím pri každej objednávke znižujeme počet používaných papierov. Pri jednej objednávke ide o úsporu 2 kusov papiera. Postupne zavádzame a testujeme aj využívanie elektronickej fakturácie a dodacích listov. V budúcnosti tak budeme vedieť ušetriť pri vybavovaní jednej zákazky 5 až 8 kusov kancelárskeho papiera.

Počet dodávateľov vybavovaných v súčasnosti systémom EDI:

- Objednávky: 11 klientov a 2 klienti v testovacej fáze
- Faktúry: 1klient, 3 klienti v testovacej fáze
- Dodacie listy: 1 klient v testovacej fáze
Zavrieť