Náš Liptov

V Liptovskej mliekarni sme začali naplno recyklovať!

Naše aktivity

V Liptovskej mliekarni sme začali naplno recyklovať!

Obdobie:
Máj 2012

V administratíve, ako aj vo výrobe nám nedávno pribudli ďalšie koše na separovaný odpad, najmä plast a papier. V dnešnej dobe separácia odpadu nie je žiadna novinka, ale skôr milá povinnosť, ktorú sme nedávno zdokonalili aj my.

V administratíve separujeme papier, plasty, sklo, ale aj použité alkalické baterky. Vo výrobe sa zameriavame najmä na plasty a papier.

Liptovská mliekareň pokračuje v šľapajach svojho mesta Liptovský Mikuláš, ktoré dostalo za rok 2011 titul Najlepšie separujúce mesto na Slovensku.
Tešíme sa, že môžeme dôslednejšou separáciou prispievať k lepšiemu životnému prostrediu.

Zavrieť