Náš Liptov

Nová najmodernejšia CIP stanica

Naše aktivity

Nová najmodernejšia CIP stanica

Obdobie:
November 2011

V oblasti investícii stále napredujeme a od novembra 2011 máme novú CIP stanicu. CIP stanica slúži na to, aby sa v procese výroby, kedy sa mlieko odstreďuje a štandardizuje, dosiahla maximálna čistota potrubných rozvodov.

S novou CIP stanicou sa zvýšila účinnosť a kvalita čistenia výrobných zariadení (potrubí, tankov a iných technologických zariadení). Znížila sa spotreba pitnej vody, elektrickej energie, zemného plynu a čistiacich roztokov (hydroxid sodný, kyselina dusičná a pod) čo výrazne a pozitívne ovplyvnilo ochranu životného prostredia.

CIP je plne automatizovaná a riadená počítačom. V minulosti starú CIP obsluhoval pracovník čistiacej stanice. Dnes je nová CIP bezobslužná a na jej chod dozerá pracovník pasterizačnej stanice popri svojej práci.

Zavrieť