Náš Liptov

Ohľaduplný výrobca

Náš záväzok
Zaväzujeme sa neustále zlepšovať výrobné procesy a dosiahnuť, aby bola výroba produktov Liptov z roka na rok ohľaduplnejšia k okoliu a prírode.