Staňte sa súčasťou tímu Liptovskej mliekarne

Žiadne pracovné ponuky

NAŠE HODNOTY

Hodnoty určujú a vnášajú morálku do činnosti a správania sa všetkých členov Skupiny BONGRAIN.
Pracovať v Skupine Bongrain znamená tieto hodnoty uznávať a riadiť sa nimi.

TOLERANCIA

Akceptovať a chápať ostatných.

ODVAHA

Niesť zodpovednosť za svoje vykonané skutky a uznať svoje chyby.

ČESTNOSŤ

Rešpektovať pravdu a nesnažiť sa ju zakrývať.

LOJÁLNOSŤ

Byť lojálny ku Skupine, ktorá stojí pri svojich zamestnancoch.

KVALITA

Neustále zlepšovať kvalitu ľudí, procesov, výrobkov a prístupu k zákazníkom.